SỔ TAY ỨNG DỤNG PHẦN MỀM QLCL GXD
Phần mềm QLCL GXD do Công ty CP Giá Xây Dựng phát triển đầu tiên tại Việt Nam
Địa chỉ: Số 124 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁ XÂY DỰNG
-------o0o-------
CẨM NANG NHẬT KÝ THI CÔNG
ỨNG DỤNG PHẦN MỀM QLCL GXD
PHẦN 2: NHẬT KÝ THI CÔNG ĐỂ QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY DỰNG
Hà Nội - 2022

File pdf Cẩm nang nghiệm thu hoàn công, ứng dụng PM QLCL GXD 👈

Last Updated: 1/6/2023, 5:52:32 AM