SỔ TAY ỨNG DỤNG PHẦN MỀM QLCL GXD
Phần mềm QLCL GXD do Công ty CP Giá Xây Dựng phát triển đầu tiên tại Việt Nam
Địa chỉ: Số 124 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁ XÂY DỰNG
-------o0o-------
CẨM NANG NGHIỆM THU HOÀN CÔNG
ỨNG DỤNG PHẦN MỀM QLCL GXD
NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH
Hà Nội - 2022

File pdf Cẩm nang nghiệm thu khối lượng hoàn thành ứng dụng PM QLCL GXD 👈

Last Updated: 11/19/2022, 6:46:31 AM