hero

Sổ tay Chỉ huy trưởng, Giám đốc dự án

Sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng GXD. Đời công trường nhẹ nhàng mà vui!

Sử dụng → Hướng dẫn →

💡 Chuyển đổi số

Các công việc hồ sơ chất lượng, nghiệm thu hoàn thành, nhật ký thi công ứng dụng công nghệ tự động hóa, tập trung nâng cao chất lượng công trình.

⚡️ Thay đổi cách làm việc

Trang bị trình độ chuyên môn cao, am hiểu nghề nghiệp. Ứng dụng công nghệ thông tin, mô hình thông tin công trình, thay đổi phương thức làm việc, nâng cao chất lượng năng suất lao động.

🛠️ Right People Right Tools

Đúng người, đúng công cụ, đúng công việc = Đem lại hiệu quả cao, đúng tiến độ, đạt chất lượng. Tâm lý người lao động vui tươi, sảng khoái, yêu người - yêu nghề.

📦 Hệ thống xuyên suốt

Các công đoạn công việc từ lập kế hoạch quản lý chất lượng, trình duyệt, thực hiện, nghiệm thu đưa dự án vào vận hành, lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình

🔩 Cập nhật pháp lý

Luôn cập nhật các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư xây dựng mới nhất, chuyên môn sâu. Truy xuất nhanh, tốc độ cao, độ chính xác cao

🔑 Chìa khóa thành công

Lựa chọn ngay từ đầu, áp dụng xuyên suốt. Khi các thông tin của dự án được sắp xếp ngăn nắp ngay từ đầu sẽ tạo ra các hiệu quả to lớn.

Sản phẩm của đề tài khoa học RD.GXD.01.2021

Đơn vị tài trợ thực hiện đề tài

GXD tài trợ thực hiện đề tài

Hãy trở thành nhà tài trợ